IC产品 Crystals & Oscillators - Miscellaneous - 北京首天伟业科技苹果彩票网
图片 型号 产品描述 库存状况 包装规格 单位价格
(不含税)
数量
AVX - KC7050A150.000C30E00 - 振荡器 7x5mm 3.3V CMOS 50ppm AVX - KC7050A150.000C30E00 - 振荡器 7x5mm 3.3V CMOS 50ppm
 • 振荡器 7x5mm 3.3V CMOS 50ppm
 • 无库存 1 50 询价,无需注册 订购
  AVX - KC7050A125.000C30E00 - 振荡器 7x5mm 3.3V CMOS 50ppm AVX - KC7050A125.000C30E00 - 振荡器 7x5mm 3.3V CMOS 50ppm
 • 振荡器 7x5mm 3.3V CMOS 50ppm
 • 无库存 1 50 询价,无需注册 订购
  AVX - KC7050A106.250C30E00 - 振荡器 7x5mm 3.3V CMOS 50ppm AVX - KC7050A106.250C30E00 - 振荡器 7x5mm 3.3V CMOS 50ppm
 • 振荡器 7x5mm 3.3V CMOS 50ppm
 • 无库存 1 50 询价,无需注册 订购
  AVX - KC7050A100.000C30E00 - 振荡器 7x5mm 3.3V CMOS 50ppm AVX - KC7050A100.000C30E00 - 振荡器 7x5mm 3.3V CMOS 50ppm
 • 振荡器 7x5mm 3.3V CMOS 50ppm
 • 无库存 1 50 询价,无需注册 订购
  AVX - KC5032C75.0000C30E00 - 振荡器 5x3.2mm 3.3V CMOS 50ppm AVX - KC5032C75.0000C30E00 - 振荡器 5x3.2mm 3.3V CMOS 50ppm
 • 振荡器 5x3.2mm 3.3V CMOS 50ppm
 • 无库存 1 100 询价,无需注册 订购
  AVX - KC5032C150.000C30E00 - 振荡器 5x3.2mm 3.3V CMOS 50ppm AVX - KC5032C150.000C30E00 - 振荡器 5x3.2mm 3.3V CMOS 50ppm
 • 振荡器 5x3.2mm 3.3V CMOS 50ppm
 • 无库存 1 50 询价,无需注册 订购
  AVX - KC5032C125.000C30E00 - 振荡器 5x3.2mm 3.3V CMOS 50ppm AVX - KC5032C125.000C30E00 - 振荡器 5x3.2mm 3.3V CMOS 50ppm
 • 振荡器 5x3.2mm 3.3V CMOS 50ppm
 • 无库存 1 50 询价,无需注册 订购
  AVX - KC5032C106.250C30E00 - 振荡器 5x3.2mm 3.3V CMOS 50ppm AVX - KC5032C106.250C30E00 - 振荡器 5x3.2mm 3.3V CMOS 50ppm
 • 振荡器 5x3.2mm 3.3V CMOS 50ppm
 • 无库存 1 50 询价,无需注册 订购
  AVX - KC5032C100.000C30E00 - 振荡器 5x3.2mm 3.3V CMOS 50ppm AVX - KC5032C100.000C30E00 - 振荡器 5x3.2mm 3.3V CMOS 50ppm
 • 振荡器 5x3.2mm 3.3V CMOS 50ppm
 • 无库存 1 50 询价,无需注册 订购
  AVX - KC3225A50.0000C30E00 - 振荡器 3.2x2.5mm 3.3V CMOS 50ppm AVX - KC3225A50.0000C30E00 - 振荡器 3.2x2.5mm 3.3V CMOS 50ppm
 • 振荡器 3.2x2.5mm 3.3V CMOS 50ppm
 • 无库存 1 100 询价,无需注册 订购
  AVX - KC3225A48.0000C30E00 - 振荡器 3.2x2.5mm 3.3V CMOS 50ppm AVX - KC3225A48.0000C30E00 - 振荡器 3.2x2.5mm 3.3V CMOS 50ppm
 • 振荡器 3.2x2.5mm 3.3V CMOS 50ppm
 • 无库存 1 100 询价,无需注册 订购
  AVX - KC3225A40.0000C30E00 - 振荡器 3.2x2.5mm 3.3V CMOS 50ppm AVX - KC3225A40.0000C30E00 - 振荡器 3.2x2.5mm 3.3V CMOS 50ppm
 • 振荡器 3.2x2.5mm 3.3V CMOS 50ppm
 • 无库存 1 100 询价,无需注册 订购
  AVX - KC3225A27.0000C30E00 - 振荡器 3.2x2.5mm 3.3V CMOS 50ppm AVX - KC3225A27.0000C30E00 - 振荡器 3.2x2.5mm 3.3V CMOS 50ppm
 • 振荡器 3.2x2.5mm 3.3V CMOS 50ppm
 • 无库存 1 100 询价,无需注册 订购
  AVX - KC3225A25.0000C30E00 - 振荡器 3.2x2.5mm 3.3V CMOS 50ppm AVX - KC3225A25.0000C30E00 - 振荡器 3.2x2.5mm 3.3V CMOS 50ppm
 • 振荡器 3.2x2.5mm 3.3V CMOS 50ppm
 • 无库存 1 100 询价,无需注册 订购
  AVX - KC3225A24.5760C30E00 - 振荡器 3.2x2.5mm 3.3V CMOS 50ppm AVX - KC3225A24.5760C30E00 - 振荡器 3.2x2.5mm 3.3V CMOS 50ppm
 • 振荡器 3.2x2.5mm 3.3V CMOS 50ppm
 • 无库存 1 100 询价,无需注册 订购
  共 2 页 | 第 1 页 |  苹果彩票 上一页 下一页 尾页

  北京赛车pk拾开奖直播 苹果彩票 北京赛车pk拾开奖直播 苹果彩票网 北京赛车pk拾开奖直播 PK10投注 苹果彩票网 苹果彩票网 PK10投注 PK10投注